Video clip

LÊ THỊ KIM Triển lãm đầu tiên năm 1992. 3